X Startoviště: Norma
 Datum ↓ Pilot Startoviště  Skóre
05/05/2017 Ivo Bartoň Norma / IT 55.16 b Zobrazení letu
Hike 0.7 km Výstup 3 m Aspen 4 7.4 km FAI trojúhelník 16.26 b 16.56 b
Top Landing Aspen 4 7.7 km FAI trojúhelník 17 b 17 b
Top Landing Aspen 4 2.4 km FAI trojúhelník 5.21 b 5.21 b
Top Landing Aspen 4 9.6 km Plochý trojúhelník 16.39 b 16.39 b