Hlavní sponsor

Banner
Banner
Banner
Banner

IGC Browser

Banner
Banner
Banner

Reklama

Banner

Zimní pohár PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ivo Bartoň   
Středa, 18 Listopad 2015 00:00

Paraglidingový ZIMNÍ POHÁR je soutěž, která probíhá v zimních měsících PROSINEC - ÚNOR daného roku a je zaměřená především na otužilost pilotů.

Soutěžní kategorie

Zimní král/královna– pilot/ka, jehož alespoň jeden let v soutěži bude vybrán organizátorem pověřenou komisí jako obzvláště hodný ocenění. Kvalitativní a kvantitativní hodnocení letů záleží primárně zcela plně na mínění jednotlivých členů této komise.

Rampouch– pilot s nejdelší dobou trvání (tj. od startu do přistání) součtu pěti nejlepších letů.

Kosmonaut/ka– pilot/ka s nejvyšší součtem dosažené výšky AGL za pět nejlepších letů.


Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit každý pilot, který:
☼  splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky pro létání na PK, zejména pak:
☼  je držitelem platné pilotní licence pilota PK odpovídající kategorii PK, na němž létá
☼  má sjednané pojištění na škody způsobené provozem PK platné pro území příslušného státu
☼  PK má platný technický průkaz
☼  vytvoří si a korektně vyplní profil pilota na http://www.pg-leonardo.cz/leonardo/, pokud ho tam již nemá.

Lety jsou prováděny za dodržení leteckých předpisů a zákonů České republiky, případně příslušného státu, nad kterým let probíhá. Odpovědnost za jejich dodržování nese pilot. Jestliže dojde k porušení těchto leteckých předpisů, při jejich vyšetřování, nebo sankcionování odpovědným leteckým úřadem, si organizátor vyhrazuje právo vyřadit takové lety ze soutěže. Každý pilot, který se účastní soutěže odpovídá za nenarušení řízených a zakázaných prostorů bez příslušného oprávnění.

Letová oblast soutěže
Letová oblast soutěže je vymezena startem nebo přitáním uvnitř geografických hranic České republiky.

Druh vzletu
Z přírodní či umělé vyvýšeniny, vlastními silami, pomocí navijáku či odvijáku.

Přihlášení výkonů
Každý výkon a příslušný zdokumentovaný záznam letu ve vhodném formátu musí být přihlášen na webu nejpozději do 15. března daného roku včetně.

Záznam letu (track log)
Záznam letu (tracklog) musí obsahovat začátek nebo konec na území ČR.
Vlastní záznam letu ve vhodné formě musí být pilotem archivován jeden měsíc po skončení soutěžního období. Uložením dat na web pilot dává organizátorovi právo s těmito daty dále nakládat dle svých potřeb.

Hodnocení tratí
Trať letu bude zpracována optimalizací letového záznamu, který proběhne automaticky při přihlášení výkonu. V záznamu trasy letu bude vložen výchozí bod, tři otočné body a koncový bod tak, aby se vytvořila  trať s nejvyšším možným bodovým ohodnocením. Pro vyhodnocení každého letu bude použito takové platné pravidlo, které přinese nejvyšší bodový zisk. Výsledek bude zaokrouhlen na setinu bodu a zobrazen jako platný výsledek.

Definice hodnocených tratí a koeficienty pro vyhodnocení letů
Všechny lety jsou optimalizovány s maximálně třemi otočnými body do cíle.
☼  Let na otevřenou vzdálenost - volná trasa bez dalších podmínek - koeficient: 1km = 1,00
Plochý trojúhelník - trojúhelníková trať nesplňující podmínky FAI trojúhelníku. Jako hodnocená vzdálenost se potom počítá vzdálenost mezi třemi vrcholy trojúhelníku, redukovaná o vzdálenost mezi startovním a koncovým bodem. Vzdálenost mezi výchozím a uzavíracím bodem tratě musí být menší jak 10% uletěné vzdálenosti - koeficient: 1km=1,70
Trojúhelníková trať FAI - vzdálenost mezi výchozím bodem a koncovým bodem tratě musí být menší jak 10% uletěné vzdálenosti. Jako hodnocená vzdálenost se potom počítá vzdálenost mezi třemi vrcholy trojúhelníku, redukovaná o vzdálenost mezi startovním a koncovým bodem. Každá strana trojúhelníku přitom měří alespoň 28% celkové vzdálenosti - koeficient: 1km=2,20

Počty platných letů
Je možno nahlásit libovolné množství letů. Do celkového pořadí bude započítáno 5 bodově nejhodnotnějších výkonů. Pořadí se určuje dle počtu dosažených bodů, vítězem se stává pilot/ka, který dosáhl nejvyššího počtu bodů v dané kategorii soutěže.

Správnost zadaných údajů
Za správnost zadaných údajů je zodpovědný pouze a výhradně pilot.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upozornit pilota, který při registraci vyplnil nesprávný údaj o certifikaci. Pokud si pilot vadný údaj neopraví do 5 pracovních dnů, organizátor si vyhrazuje právo na opravu závadné certifikace.

Stížnosti a protesty
Každý účastník může podat nejprve stížnost organizátorovi soutěže proti výsledkům jednoho letu, ohodnocení letu, nebo proti porušení pravidel PB včetně zákonných omezení a předpisů. Stížnost musí být písemně (e-mailem) nahlášena organizátorovi soutěže, který jej prošetří.

Aktualizováno Neděle, 18 Prosinec 2016 23:46